Duhovnost / Tradicija 

Detaljno o “Vahju”

U radu će biti govora o „vahju“ – Božanskom otkrovenju ili objavi. U suštini, da bismo znali tačno značenje nekog termina koji dolazi sa drugog jezika, moramo istražiti o pravom njegovom značenju i intenciji. U ovom slučaju, da bismo tačno i pravilno razumijeli značenje termina „vahj“ onda je neophodno istražiti o njegovom značenju u samim prijevodima Kur'ana, rječnicima Kur'ana, rječnicima Arapskog jezika, Komentarima Kur'ana, Enciklopedijama i drugim pratećim izvorima i literaturi na ovoj temi. Naime, u radu ćemo prvenstveno pokušati definisati pojam „vahj“, te spomenuti njegovo etimološko značenje, njegovo definisanje…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Sarajlija koji je početkom 17. stoljeća bio muderris i muftija u Sarajevu, Beogradu i Damasku

U našoj historiografiji često se navodi da je hadži Husein-efendija Muzaferija bio prvi poznati Sarajlija koji je, nešto prije 1681. g., došao do položaja muderrisa Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu (Vidi: Spomenica Gazi Husrev-begove četiristogodišnjice, Sarajevo, 1932, str. 149). Činjenica je, međutim, da je osam decenija prije njega jedan drugi Sarajlija po imenu Fadlullah ibn Isa es-Sarayi el-Bosnevi četiri godine bio ne samo muderris Gazi Husrev-begove medrese nego, istovremeno, i sarajevski muftija. U nastavku ovoga rada čitaocima Preporoda u najkraćim crtama predstavljamo njegov životni put od rođenja do smrti.  …

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Tefsir – HILAFET, IMARET i IBADET

Postojanje svijeta i čovjeka na njemu nije uzaludno, bez cilja, mudrosti ili konačne svrhe. Svijet i čovjek stvoreni su s određenim ciljem, smislom i svrhom, jer oni počivaju i opstoje na Istini koja otkriva konačni smisao njihovog postojanja. Čovjek kao najsavršenije biće Univerzuma nije slučajno takav u njemu; on ima plemeniti zadatak i uzvišene ciljeve. Ostvarivanje tih zadataka i ciljeva u prvome redu podrazumijeva čovjekovu svjesnost o njima, a potom i njegovu upućenost u to kako se oni realiziraju na ispravan način. Hilafet A kada Gospodar tvoj reče melecima: “Ja…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

SEDAM prava čije poštovanje je sveto

Autor: Tariq Ramadan Zato je društvena poruka islama rođena u svakoj ljudskoj svijesti o odgovornosti u cilju da učini mogućim, na kolektivnom nivou, da strukturalno organizira zaštitu prava svakoga. Kako ne bismo išli u iscrpnu analizu svakog od ovih prava, usmjerit ćemo se na sedam prava čije je poštivanje nužno:   1. Pravo na život i minimum potrebnog za njegovo održavanje Već smo se referirali na pet principa oko kojih se sve islamske naredbe kreću, i jasno je da je prvi uslov za njihovu primjenu trebao biti poštivanje života. Svako…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Tarik Ramadan: Muslimani Balkana su živi dokaz da je islam nešto što je inherentno Evropi

Isto tako, putem pritiska na žene da se oslobode od “bremena tradicije” kolonizatorima je cilj bio da čitavo društvo odvoje od tradicije. Inače, ideja da je žena slabija karika je poptpuno pogrešna, ona je sa predumišljajem podmetnuta muslimanima. Žena je zapravo stub društva i njihovom zaslugom je tradicija u muslimanskim društvima uspela da se sačuva.   Donedavno je glavni idejni izazov projektu reforme islamske misli bio selefizam. Sada se čini da je to podjednako i tradicionalizam. Slažete li se s ovim viđenjem i kako vidite budućnost islamskog reformizma? Ne mislim…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Dr. Mustafa Cerić: “Gdje bi bio svijet bez islama i muslimana? Bio bi u džahilijjetskom mraku

Islamofobija (“strah od islama”), koji se u zadnje vrijeme širi svijetom, nije ništa novo i neobično. Svako svjetlo koje razgoni tamo, uvijek je izazivalo strah kod onih koji su navikli na mrak. Oni se u mraku osjećaju sigurni. Svjetlo ih uznemirava zato što otkriva njihovu neistinu koju im mrak pokriva. Najopasniji mrak je mrak ljudskog uma. Oni koji su imali sreću da im se um prosvjetli u tom mraku bili su proganjani i pogubljeni poput Đordana Bruna, Galileo Galilea i drugih. Islam je svjetlo, svjetlo koje je prosvijetlilo ljudski um,…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Vjera nije dogma – Više vrsta ljudi koji se bave vjerom

Autor  Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema 1993.-2012. Bez presedana, al-Muhāsibī je najveći kritičar “čiste vjere” u muslimanskoj duhovnoj i intelektualnoj misli. Njigova kritika “čiste vjere” je usporediva s Kantovom kritikom “čistoga uma” na način kako smo i postavili ovaj serijal u okviru tri osnovna pitnja: Kako mogu da vjerujem? Kako mogu da djelujem? I kako mogu da se spasim?, odnosno Kantova pitanja: Šta mogu da znam? Šta mogu da činim? I čemu mogu da se nadam? Na sva ova pitnja al-Muhāsibī odgovara na neobičano izazovan način, bar za one koji nisu…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Pismo Husein ef. Užičanina iz 1887. godine

Ovo je pismo našeg davnog muhadžera rahmetli Huseina ef. Užičanina, poslano jaranu u Bosnu 1887. iz Anadolije. Odnosi se na srpski genocid nad muslimanima u Srbiji 1862. godine i monstruozno etničko čišćenje Srbije od muslimanske «gube» koje je izvršio dotadašnji saveznik i još uvijek sultanov vazal srpski pohlepni knez Miloš Obrenović, dakako, uz pomoć Rusije i drugih velesila. Pismo Husein-efendije Užičanina 25 godina nakon srpskog holokausta ili totalnog etničkog čišćenja muslimana iz Srbije upućeno je iz Burse u Turskoj hafizu Ibrahimu u Bijeljinu, godine 1887. godine, u kojem naglašava: «Toga…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Kako provesti ramazan

Nakon mjeseca redžeba, evo danas završava mjesec ša’ban, a od večeras nastupa blagoslovljeni mjesec ramazan. Dva prethodna mjeseca su bila izvanredna prilika da se pripremimo za najodabraniji mjesec ramazana. Naravno, priprema je trebala početi puno prije ramazana. Neki su tu priliku iskoristili a mnogi nisu. Sve pripreme treba planirati. Inače, ako se želi biti uspješan, sve u životu treba planirati i ustrajan biti Šejh Ebu Bekr El-Belkijj je divno rekao u pogledu planiranja i pripreme za ramazan: “Mjesec redžeb je mjesec sjetve, mjesec ša’ban je mjesec zaljevanja i uzgajanja usjeva,…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

IZ PEJGAMBEROVE, S.A.V.S., RIZNICE – Ummetu je dato pet stvari u ramazanu

Hvala Allahu, dž.š., dočekasmo još jedan ramazan, mjesec koji nam donosi mnogo radosti i blagodati, mjesec Kur’ana, mjesec u kojem se čežnja za Džennetom povećava i duše se rasterećuju svakodnevnih dunjalučkih obaveza i posvećuju se namazu, postu, teravijama i ostalim vidovima ibadeta. Gospodaru naš, obraćamo Ti se Pejgamberovom, s.a.v.s., dovom: „Allahumme e’inna ala zikrike ve šukrike ve husni ibadetike / Allahu naš, pomozi nam da Te spominjemo, da Ti se zahvaljujemo i da Te lijepo obožavamo!“ U mjesecu ramazanu se dobra djela višestruko nagrađuju, praštaju se i brišu grijesi koji…

Pročitaj više