Medzlis Prijepolje, Islamska zajednica, vakuf Duhovnost / Tradicija – Islamska Zajednica u Srbiji – Medžlis Prijepolje
Duhovnost / Tradicija 

Deset savjeta mladoženji

Preporuka ženidbe i savjeti mladencima Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada vam dođe neko ko želi da se oženi, a vi budete zadovoljni sa njegovom privrženošću vjeri i njegovim ponašanjem, oženite ga. Ako tako ne budete postupali zavladaće iskušenje, smutnja (fitnet) na zemlji i javni nered.” (hadis je sahih. Tirmizi i Ibn Madže, ) Allah dž.š. isto nam to naređuje: “Udavajte neudate i ženite neoženjene i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Propisi o kurbanu: Ko je dužan klati kurban, da li je dovoljan jedan kurban za čitavu porodicu…

Za djelo koje će ovih dana učiniti milioni muslimana širom svijeta nema boljeg termina od riječi “kurban” ili “udhijje” Kurban doslovno znači približiti se nekome ili nečemu. Onaj koji kolje kurban, tim činom se približava Uzvišenom Gospodaru. A Gospodar svjetova propisao je ovaj ibadet jer ga voli i učinio ga jednim od sredstava kojim će Mu se Njegovi robovi približiti. Riječ “udhijje” doslovno znači žrtva. Kurban koji koljemo jeste žrtva koju prinosimo svome Gospodaru iz zahvalnosti za blagodati kojima nas je obasuo. Ovim činom mi pokazujemo da smo za ljubav…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Stiglo nam deset noći kojima se Uzvišeni Allah kune u Kur’anu

Kaže Uzvišeni Allah dž.š. u Kur’anu: “Tako mi zore i deset noći…” (sura El-Fedžr 1-2) Allah dž.š. se kune zorom, tj. svitanjem, a posebno se misli na zoru prvog dana Kurban-Bajrama, kao što se navodi u tefsiru Ibn Kesira. Zatim, i deset noći, tj. misli se na prvih deset noći i dana mjeseca zul-hidždžeta, Allah se zaklinje ovim noćima kako bi ukazao vjernicima na vrijednost ovih noći u odnosu na druge noći. Bilježi Buharija r.a.u Sahihu, Davud i Tirmizi u Sunenima od Abdullaha ibn Abbasa r.a. da je Poslanik a.s….

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Žena – prvi musliman

El-Buhari, rahimehullah., zabilježio je sljedeće Aišino, r.a., predanje: „Prvo što je od Objave počeo dobijati Allahov Poslanik, s.a.v.s., bili su istiniti snovi. Što god bi sanjao, obistinilo bi se jasno kao zora. Zatim mu se omilila samoća, i odlazio je u pećinu Hira, gdje je po više noći provodio u pobožnosti. Zatim bi se odatle skrhan i iscrpljen vraćao Hatidži, dok mu jednom, kad je bio u pećini Hira, nije došao melek i donio Objavu. Melek mu je rekao: ‘Čitaj!’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ‘Reakao sam: ‘Ja ne znam čitati’,…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Borba za autonomiju Husein kapetana Gradaščevića odvela je u smrt

Uslijed velikih teritorijalnih gubitaka, Osmansko carstvo bilo je primorano za uvođenje raznih reformi, koje su imale za cilj smanjenja troškova. Sa reformama je započeo sultan Selim III, a njegov nasljednik Mahmud II nastavio je njegovim putem. Jedna od najvećih odluka u tom periodu na koju se odlučio sultan svakako je ukidanje janjičara 1826. godine. Ove reforme, pod kojim se podrazumjeva i ukidanje janjičara, oslabile su specijalni status koji je Bosna uživala tokom vladavine Osmanskog carstva. Na ovakav razvoj događaja među prvima reagovao je Husein-kapetan Gradaščević, koji je zaprijetio da će…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Vjera nije dogma – Neki se po navici pozivaju na Boga, ali se ponašaju kao da Boga nema

Sretan sam ako sam uspio da ti objasnim da vjera nije dogma. Htio sam da u tebi probudim spoznaju da vjera može biti ono najbolje u tebi, dok dogma može biti ono najgore izvan tebe. U tome leži tajna tvoje duhovne sposobnosti ili tvoje moralne otpornosti, a to je da sačuvaš čistu vjere, koja se nalazi u dubini tvoje duše od zagađene dogme, koja se nalazi izvan ili iznad tvoje zdrave pameti. Pogledaj u Mjesec, vidjet ćeš Božiju ljepotu; pogledaj u Sunce, vidjećeš Božiju moć; pogledaj sebe u ogledalu, vidjećeš…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Detaljno o “Vahju”

U radu će biti govora o „vahju“ – Božanskom otkrovenju ili objavi. U suštini, da bismo znali tačno značenje nekog termina koji dolazi sa drugog jezika, moramo istražiti o pravom njegovom značenju i intenciji. U ovom slučaju, da bismo tačno i pravilno razumijeli značenje termina „vahj“ onda je neophodno istražiti o njegovom značenju u samim prijevodima Kur'ana, rječnicima Kur'ana, rječnicima Arapskog jezika, Komentarima Kur'ana, Enciklopedijama i drugim pratećim izvorima i literaturi na ovoj temi. Naime, u radu ćemo prvenstveno pokušati definisati pojam „vahj“, te spomenuti njegovo etimološko značenje, njegovo definisanje…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Sarajlija koji je početkom 17. stoljeća bio muderris i muftija u Sarajevu, Beogradu i Damasku

U našoj historiografiji često se navodi da je hadži Husein-efendija Muzaferija bio prvi poznati Sarajlija koji je, nešto prije 1681. g., došao do položaja muderrisa Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu (Vidi: Spomenica Gazi Husrev-begove četiristogodišnjice, Sarajevo, 1932, str. 149). Činjenica je, međutim, da je osam decenija prije njega jedan drugi Sarajlija po imenu Fadlullah ibn Isa es-Sarayi el-Bosnevi četiri godine bio ne samo muderris Gazi Husrev-begove medrese nego, istovremeno, i sarajevski muftija. U nastavku ovoga rada čitaocima Preporoda u najkraćim crtama predstavljamo njegov životni put od rođenja do smrti.  …

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Tefsir – HILAFET, IMARET i IBADET

Postojanje svijeta i čovjeka na njemu nije uzaludno, bez cilja, mudrosti ili konačne svrhe. Svijet i čovjek stvoreni su s određenim ciljem, smislom i svrhom, jer oni počivaju i opstoje na Istini koja otkriva konačni smisao njihovog postojanja. Čovjek kao najsavršenije biće Univerzuma nije slučajno takav u njemu; on ima plemeniti zadatak i uzvišene ciljeve. Ostvarivanje tih zadataka i ciljeva u prvome redu podrazumijeva čovjekovu svjesnost o njima, a potom i njegovu upućenost u to kako se oni realiziraju na ispravan način. Hilafet A kada Gospodar tvoj reče melecima: “Ja…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

SEDAM prava čije poštovanje je sveto

Autor: Tariq Ramadan Zato je društvena poruka islama rođena u svakoj ljudskoj svijesti o odgovornosti u cilju da učini mogućim, na kolektivnom nivou, da strukturalno organizira zaštitu prava svakoga. Kako ne bismo išli u iscrpnu analizu svakog od ovih prava, usmjerit ćemo se na sedam prava čije je poštivanje nužno:   1. Pravo na život i minimum potrebnog za njegovo održavanje Već smo se referirali na pet principa oko kojih se sve islamske naredbe kreću, i jasno je da je prvi uslov za njihovu primjenu trebao biti poštivanje života. Svako…

Pročitaj više