Duhovnost/ Tradicija 

Zašto Allah u Kur’anu za sebe kaže MI?

Islam je strogo monotesitička religija Svi islamski propisi i temelji vjerovanja su u skladu sa beskompromisnim monoteizmom.Allah je jedan i Jedinstven u Svojim imenima i svojstvima. Allah uzvišeni na više mjesta u Kur’anu za Sebe kaže MI.Međutim, ovo ne znači da islam zagovara vjerovanje u više bogova. Postoje dva tipa množine U nekoliko jezika postoje dva tipa plurala (množine). Prvi plural je numerički, odnosi se na nešto čija je količina više od jedan. Drugi je plural poštovanja. a) Kraljica Engleske često kaže MI umjesto JA, i ovo je poznato kao…

Pročitaj više
Vijesti Rijaset BiH 

INTERVJU: Islamska zajednica u BiH nije povezana s politikom ni sa strankama

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović u intervjuu za Klix.ba je kazao da Islamska zajednica, uprkos mišljenju mnogih, nije povezana s politikom niti gaji simpatije prema nekoj stranci. Govorio je i o političkim pritiscima, ugovoru s državom, paradžematima, a osvrnuo se i na navode o islamskim teroristima u BiH.   Da li ijedna politička stranka u BiH uživa simpatije ili podršku Islamske zajednice u BiH? Reisu-l-ulema: Stav Islamske zajednice u BiH prema političkom pluralizmu je više puta javno deklariran. Zajednica pripada svim njenim članovima, bez obzira na njihovu…

Pročitaj više
Duhovnost/ Tradicija 

Gazzalijevi dragulji mudrosti iz Iḥja’a

Gazzālījevi dragulji mudrosti iz Iḥjā’a (1/9) Najniži stupanj razumijevanja vjere jeste spoznaja da je ahiret bolji od dunjaluka. Ako ova spoznaja bude postignuta kod pojedinca, otpast će od njega licemjerstvo i samoprikazivanje. Čovjek je čovjek na osnovu onoga po čemu je odlikovan, a ne na osnovu snage svoje ličnosti, jer je kamila jača od njega. Nije ni na osnovu svoje veličine, jer je slon veći od njega. Nije ni zbog jela, jer bik ima veći stomak od njega. Nije po spolnome nagonu jer i najmanji vrabac može duže i više…

Pročitaj više
Duhovnost/ Tradicija 

Priča o učenjaku i čovjeku koji je ogovarao ljude

U vrijeme vladavine dinastije Abbasija, u Bagdadu je živio jedan učenjak koji je veoma cijenio znanje. Jednog ga dana presrete jedan poznanik i reče mu: „Znaš li šta sam maloprije čuo o jednom svom prijatelju?“ „Sačekaj trenutak“, učenjak odgovori. „Prije nego mi išta kažeš, zamolio bih te da mi odgovoriš na 3 pitanja. Naime, tako provjerim da li ima u tvojim riječima koristi, ili ne. Prvo pitanje je provjera istinitosti vijesti. Da li si potpuno siguran da je to što mi želiš reći istina? „Nisam baš siguran“, odgovori čovjek. „Samo…

Pročitaj više
Duhovnost/ Tradicija 

Pogrešno je da zaokupljenost sunnetima odvrati od farzova

Greške su i kada ljude zaokupe sunneti i dobrovoljni ibadeti (namaza, posta i hadža) od farzova. Tako vidiš među sljedbenicima ove vjere, onoga ko noću klanja kijamul-lejl, a potom, sasvim izmoren i slomljen odlazi na posao za koji dobiva platu, a ne obavlja ga onako kako se to od njega traži. A kada bi znao da je taj njegov posao farz (Zaista Je Allah propisao da se sve na najbolji način obavi) i da je zanemarivanje posla iznevjeravanje emaneta, jer on uzima platu krajem svakog mjeseca na nepravedan način, ostavio…

Pročitaj više
Vijesti 

U rad puštena Digitalna Gazi Husrev-begova biblioteka

Među dragocjene fondove ove biblioteke spada i zbirka serijskih (periodičnih) publikacija sa 1.834 naslova, unutar koje posebnu vrijednost imaju stare periodične publikacije objavljene u Bosni i Hercegovini u periodu od 1866. do 1945. godine. Fond periodike GHB-a sastoji se od najstarijih listova i novina štampanih u Bosni i Hercegovini, nekih sarajevskih dnevnih listova i skoro svih muslimanskih listova i časopisa koji su izlazili ili danas izlaze u Bosni i Hercegovini. Najstarije novine koje su u Bosni i Hercegovini izlazile na starosmanskom jeziku bile su Kalendar Salname-i vilajet-i Bosna (Godišnjak Bosanskog vilajeta), kao…

Pročitaj više
Duhovnost/ Tradicija 

Jerusalem u Kur’anu

Jerusalem se u Kur’anu ne spominje po imenu, ali postoji određen broj ajeta koje su tradicionalni komentatori detektirali kao reference na njega ili, općenitije, na zemlju Palestinu u kojoj je on smješten. U svakoj od ovih referenci postoji implikacija da se grad Jerusalem ili njegova okolina izdvajaju kao nešto sveto bilo zbog toga što su primili poseban Božanski blagoslov ili zato što su oni, ili će biti, prizor velikih događaja u svetoj historiji (M. Al-Khateeb, Al-Quds, London, 90, 1998). Slijedi navođenje tih referenci uz kratke komentare. Hvaljen neka je Onaj…

Pročitaj više
Duhovnost/ Tradicija 

Islam podstiče na nauku, učenje i promišljanje

Uči u ime tvoga Gospodara, Koji sve stvara! (sura Alek, 1.) Islam visoko cijeni učene ljude i gaji prema njima poseban respekt i na ovom i na onom svijetu. Sukladno tome on podstiče ljude da ih uvažavaju, da se na njih obraćaju te da im služe u izvršenju njihove uloge, koja je na dobrobit cijelome čovječanstvu. Uzvišeni kaže: I kada vam se rekne: “Dignite se“, vi se dignite pa će Bog uzdignuti one između vas koji vjeruju, kao i one kojima je dato znanje, za više stupnjeva, a Bog ono…

Pročitaj više
Duhovnost/ Tradicija 

Veza između ibadeta i lijepog ponašanja: Klanjaš namaz a ružno se ponašaš

Svi ibadeti u islamu ukazuju i vode ka lijepom i ispravnom ponašanju onoga ko ih redovno obavlja. Mnoštvo je dokaza za ovu činjenicu. Istaknimo ovdje samo neke. Kada je riječ, naprimjer o namazu uzvišeni Allah kaže: „I obavljaj namaz; namaz zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno.“(el-Ankebut,45) Jasno je, dakle, da obavljanje namaza muslimana odvraća od nedoličnog ponašanja, ružnog govora itd. Zar se onaj ko pet puta dnevno čini sedždu svome Gospodaru ne prisjeti svojih namaza i svoga Gospodara kada hoće da učini nešto ružno, ili da…

Pročitaj više
Medžlis 

Biti član Islamske zajednice

Ne pada mi na pamet da činim odgovornom Islamsku zajednicu za navedena ponašanja pojedinaca ali nema nikakve distinkcije organizacije prema članovima koji očigledno djeluju suprotno podrazumije-vanom etičkom kodu člana Islamske zajednice. Je li važnija članarina koju će neko platiti, od društvene etike koju demonstrira? Slušao sam kada je jedan predsjednik džematskog odbora kazao za jednog džematliju koji nije platio članarinu, a ne znam da li je ikada i došao u džamiju: neka, platiće kad umre? Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je jedna i jedinstvena zajednica muslimana u Bosni i Hercegovini…

Pročitaj više