Medzlis Prijepolje, Islamska zajednica, vakuf August 2017. – Islamska Zajednica u Srbiji – Medžlis Prijepolje
Vijesti Medžlis 

OBAVJEST O PRIKUPLJANJU KURBANSKIH KOŽA I KURBANSKOG MESA

Poštovani vjernici Prikupljanje kurbanskih koža ove godine će se vršiti KOD VAKUFSKE KUHINJE U PERIODU OD 10-18h u PETAK I SUBOTU. Zbog vremena u kojm se kolje kurban Mešihat islamske zajednice u Srbiji apeluje na vjernike da KURBANSKE KOŽE PRIJE NEGO ŠTO PREDAJU DOBRO USOLE KAKO BI SE IZBJEGLO NJIHOVO PROPADANJE. MEŠIHAT ISTO TAKO APELUJE DA SE KURBANSKE KOŽE ČUVAJU OD RASJECANJA I OŠTEĆENJA, JER OŠTEĆENE  KOŽE NISU UPOTREBLJIVE. KURBANSKO MESO  KOJE ŽELITE DONIRATI MOŽETE URADITI U ISTOM PERIODU PETAK I SUBOTA OD 10-18h U VAKUFSKOJ KUHINJI.

Pročitaj više
Vijesti Medžlis 

UPOSLENICI MEDŽLISA PRIJEPOLJE POHAĐALI JEDNODNEVNU OBUKU PRUŽANJA PRVE POMOĆI

Medžlis Prijepolje je u saradnji sa Domom Zdravlja iz Prijepolja organizovao za uposlenike medzlisa jednodnevnu obuku pružanja prve pomoći. Predavač i trener je bila specijalista urgentne medicine Zaga Rakonjac uposlena u Domu Zdravlja u Prijepolju. Pored osnova pružanja prve pomoći i demonstracije na “lutki” koju Dom zdravlja posjeduje, praktično je prikazan način djelovanja u momentima životne opasnosti u kojoj se svaki čovjek može naći. Obuka je prvenstveno imala za cilj da osposobi kandidate za djelovanje u kritičnim momentima i kao takva predstvlja prvi projekat ka dodatnoj edukaciji uposlenika  Islamske zajednice…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Propisi o kurbanu: Ko je dužan klati kurban, da li je dovoljan jedan kurban za čitavu porodicu…

Za djelo koje će ovih dana učiniti milioni muslimana širom svijeta nema boljeg termina od riječi “kurban” ili “udhijje” Kurban doslovno znači približiti se nekome ili nečemu. Onaj koji kolje kurban, tim činom se približava Uzvišenom Gospodaru. A Gospodar svjetova propisao je ovaj ibadet jer ga voli i učinio ga jednim od sredstava kojim će Mu se Njegovi robovi približiti. Riječ “udhijje” doslovno znači žrtva. Kurban koji koljemo jeste žrtva koju prinosimo svome Gospodaru iz zahvalnosti za blagodati kojima nas je obasuo. Ovim činom mi pokazujemo da smo za ljubav…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Stiglo nam deset noći kojima se Uzvišeni Allah kune u Kur’anu

Kaže Uzvišeni Allah dž.š. u Kur’anu: “Tako mi zore i deset noći…” (sura El-Fedžr 1-2) Allah dž.š. se kune zorom, tj. svitanjem, a posebno se misli na zoru prvog dana Kurban-Bajrama, kao što se navodi u tefsiru Ibn Kesira. Zatim, i deset noći, tj. misli se na prvih deset noći i dana mjeseca zul-hidždžeta, Allah se zaklinje ovim noćima kako bi ukazao vjernicima na vrijednost ovih noći u odnosu na druge noći. Bilježi Buharija r.a.u Sahihu, Davud i Tirmizi u Sunenima od Abdullaha ibn Abbasa r.a. da je Poslanik a.s….

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Žena – prvi musliman

El-Buhari, rahimehullah., zabilježio je sljedeće Aišino, r.a., predanje: „Prvo što je od Objave počeo dobijati Allahov Poslanik, s.a.v.s., bili su istiniti snovi. Što god bi sanjao, obistinilo bi se jasno kao zora. Zatim mu se omilila samoća, i odlazio je u pećinu Hira, gdje je po više noći provodio u pobožnosti. Zatim bi se odatle skrhan i iscrpljen vraćao Hatidži, dok mu jednom, kad je bio u pećini Hira, nije došao melek i donio Objavu. Melek mu je rekao: ‘Čitaj!’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ‘Reakao sam: ‘Ja ne znam čitati’,…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Borba za autonomiju Husein kapetana Gradaščevića odvela je u smrt

Uslijed velikih teritorijalnih gubitaka, Osmansko carstvo bilo je primorano za uvođenje raznih reformi, koje su imale za cilj smanjenja troškova. Sa reformama je započeo sultan Selim III, a njegov nasljednik Mahmud II nastavio je njegovim putem. Jedna od najvećih odluka u tom periodu na koju se odlučio sultan svakako je ukidanje janjičara 1826. godine. Ove reforme, pod kojim se podrazumjeva i ukidanje janjičara, oslabile su specijalni status koji je Bosna uživala tokom vladavine Osmanskog carstva. Na ovakav razvoj događaja među prvima reagovao je Husein-kapetan Gradaščević, koji je zaprijetio da će…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Vjera nije dogma – Neki se po navici pozivaju na Boga, ali se ponašaju kao da Boga nema

Sretan sam ako sam uspio da ti objasnim da vjera nije dogma. Htio sam da u tebi probudim spoznaju da vjera može biti ono najbolje u tebi, dok dogma može biti ono najgore izvan tebe. U tome leži tajna tvoje duhovne sposobnosti ili tvoje moralne otpornosti, a to je da sačuvaš čistu vjere, koja se nalazi u dubini tvoje duše od zagađene dogme, koja se nalazi izvan ili iznad tvoje zdrave pameti. Pogledaj u Mjesec, vidjet ćeš Božiju ljepotu; pogledaj u Sunce, vidjećeš Božiju moć; pogledaj sebe u ogledalu, vidjećeš…

Pročitaj više
Vijesti Mešihat 

DARUJTE KURBAN UČENICIMA MEDRESE I VAKUFSKIM KUHINJAMA

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.  Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali.  Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji. Onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati.  (Kur'an, sura Kevser)   Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Muhammed a.s. rekao: „Ko je u mogućnosti da zakolje kurban pa to ne učini, neka se ne približava našoj musali (mjestu gdje se zajednički obavlja bajram namaz).”   Mešihat Islamske zajednice u Srbiji organizira kurbansku akciju za potrebe ishrane učenika Medrese „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru, korisnika vakufskih kuhinja, ugroženih…

Pročitaj više
Vijesti Medžlis 

PROFESOR I IMAM IZ MEDINE U POSJETI MEDZLISU PRIJEPOLJE

U nedelju 06.08.2017. godine sa aksam namaza u Vakufskoj – Sinan begovoj dzamiji gostovat će i održati predavanje profesor Abdullah Mejmuni, predavač tefsira i historije na univerzitetu “Tajjiba” u Medini. Profesor Abdullah je i imam dzamije “Hendek” takođe u Medini.  Gosti dolaze u pratnji Hafiza Abdurahmana Kujevića, Nakon obilaska medžlisa profesor će održati predavanje sa aksam namaza. Ovim putem pozvamo sve vjernike da prisustvuju ovoj nesvakidašnjoj posjeti.

Pročitaj više