Medzlis Prijepolje, Islamska zajednica, vakuf Juli 2017. – Islamska Zajednica u Srbiji – Medžlis Prijepolje
Vijesti Medžlis 

MEDŽLIS PRIJEPOLJE DOBIO PRVOG MAGISTRA ISLAMSKIH NAUKA

U četvrtak 20.7.2017. godine na Fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu pred komisijom u sastavu dr. Mustafa Hasani-predsjednik komisije, dr. Ahemt Alibašić-član komisije i doc.dr. Nedim Begović -mentor, na temu ” Pravni položaj Islamske zajednice u Srbiji u periodu od 1993. do 2014. godine” magistrirao je Alen Duraković. Alen Duraković je uposlenik Medžlisa Prijepolje na poslovima imama i sekretara Medžlisa od 2008. godine. Prema navodima komisije Alen Duaković je stoti magistrant koji je uspješno odbanio svoju temu u periodu od kada je osnovan Islamski teološki fakultet (1977. kasnije preimenovan u Fakultet…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Detaljno o “Vahju”

U radu će biti govora o „vahju“ – Božanskom otkrovenju ili objavi. U suštini, da bismo znali tačno značenje nekog termina koji dolazi sa drugog jezika, moramo istražiti o pravom njegovom značenju i intenciji. U ovom slučaju, da bismo tačno i pravilno razumijeli značenje termina „vahj“ onda je neophodno istražiti o njegovom značenju u samim prijevodima Kur'ana, rječnicima Kur'ana, rječnicima Arapskog jezika, Komentarima Kur'ana, Enciklopedijama i drugim pratećim izvorima i literaturi na ovoj temi. Naime, u radu ćemo prvenstveno pokušati definisati pojam „vahj“, te spomenuti njegovo etimološko značenje, njegovo definisanje…

Pročitaj više
Nekategorisano 

Muslimansko naslijeđe: Arapski Herodot

El-Mesudi, arapski putopisac i historičar, rođen je krajem 9. stoljeća u Bagdadu. Prvi je arapski učenjak koji je kroz svoj rad spajao historiju i geografiju, tako što je putujući po azijskim, afričkim i evropskim zemljama detaljno opisivao historijske, geografske, klimatske, kulturne, religijske, ekonomske i socijalne prilike tih područja. Jedno od njegovih djelimično sačuvanih, ali izuzetno vrijednih djela je „Historija vremena“, napisana u 30 tomova. Iz sadržaja očuvanih dijelova kasniji historičari zaključili su da je Mesudijeva „Historija vremena“ za tadašnje prilike predstavljala enciklopediju svjetske povijesti. Iz njegovih djela nije sasvim jasno…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Sarajlija koji je početkom 17. stoljeća bio muderris i muftija u Sarajevu, Beogradu i Damasku

U našoj historiografiji često se navodi da je hadži Husein-efendija Muzaferija bio prvi poznati Sarajlija koji je, nešto prije 1681. g., došao do položaja muderrisa Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu (Vidi: Spomenica Gazi Husrev-begove četiristogodišnjice, Sarajevo, 1932, str. 149). Činjenica je, međutim, da je osam decenija prije njega jedan drugi Sarajlija po imenu Fadlullah ibn Isa es-Sarayi el-Bosnevi četiri godine bio ne samo muderris Gazi Husrev-begove medrese nego, istovremeno, i sarajevski muftija. U nastavku ovoga rada čitaocima Preporoda u najkraćim crtama predstavljamo njegov životni put od rođenja do smrti.  …

Pročitaj više
Vijesti Medžlis 

DRUŽENJE UZ KUR'AN DUŽE OD 17 GODINA

U savremenom svijetu ekonomisti vode računovodstvo, i uglavnom se oslanjaju na podatke iz tzv. „glavne knjige“. U većini slučajeva sa tim računima su grijašili neznajući da se Glavna knjiga nalazi u Allaha dž.š. u i u njoj su unijete sve dunjalučke bilance stanja i uspjeha, prihoda i rashoda, ocjenjeni kod Uzvišenog  sa aspekta primjene dunjalučkih islamskih propisa. Nešto što želim da pišem (doprinesem) ovim skromnim člankom za naše novine je to da se pročita i da će dio ovoga ako Bog da biti upisano u Knjizi Uzvišenog Gospodara svih svjetova….

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Tefsir – HILAFET, IMARET i IBADET

Postojanje svijeta i čovjeka na njemu nije uzaludno, bez cilja, mudrosti ili konačne svrhe. Svijet i čovjek stvoreni su s određenim ciljem, smislom i svrhom, jer oni počivaju i opstoje na Istini koja otkriva konačni smisao njihovog postojanja. Čovjek kao najsavršenije biće Univerzuma nije slučajno takav u njemu; on ima plemeniti zadatak i uzvišene ciljeve. Ostvarivanje tih zadataka i ciljeva u prvome redu podrazumijeva čovjekovu svjesnost o njima, a potom i njegovu upućenost u to kako se oni realiziraju na ispravan način. Hilafet A kada Gospodar tvoj reče melecima: “Ja…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

SEDAM prava čije poštovanje je sveto

Autor: Tariq Ramadan Zato je društvena poruka islama rođena u svakoj ljudskoj svijesti o odgovornosti u cilju da učini mogućim, na kolektivnom nivou, da strukturalno organizira zaštitu prava svakoga. Kako ne bismo išli u iscrpnu analizu svakog od ovih prava, usmjerit ćemo se na sedam prava čije je poštivanje nužno:   1. Pravo na život i minimum potrebnog za njegovo održavanje Već smo se referirali na pet principa oko kojih se sve islamske naredbe kreću, i jasno je da je prvi uslov za njihovu primjenu trebao biti poštivanje života. Svako…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Tarik Ramadan: Muslimani Balkana su živi dokaz da je islam nešto što je inherentno Evropi

Isto tako, putem pritiska na žene da se oslobode od “bremena tradicije” kolonizatorima je cilj bio da čitavo društvo odvoje od tradicije. Inače, ideja da je žena slabija karika je poptpuno pogrešna, ona je sa predumišljajem podmetnuta muslimanima. Žena je zapravo stub društva i njihovom zaslugom je tradicija u muslimanskim društvima uspela da se sačuva.   Donedavno je glavni idejni izazov projektu reforme islamske misli bio selefizam. Sada se čini da je to podjednako i tradicionalizam. Slažete li se s ovim viđenjem i kako vidite budućnost islamskog reformizma? Ne mislim…

Pročitaj više