Medzlis Prijepolje, Islamska zajednica, vakuf Islamska Zajednica u Srbiji – Medžlis Prijepolje – Medzlis Prijepolje
Duhovnost / Tradicija 

Žena – prvi musliman

El-Buhari, rahimehullah., zabilježio je sljedeće Aišino, r.a., predanje: „Prvo što je od Objave počeo dobijati Allahov Poslanik, s.a.v.s., bili su istiniti snovi. Što god bi sanjao, obistinilo bi se jasno kao zora. Zatim mu se omilila samoća, i odlazio je u pećinu Hira, gdje je po više noći provodio u pobožnosti. Zatim bi se odatle skrhan i iscrpljen vraćao Hatidži, dok mu jednom, kad je bio u pećini Hira, nije došao melek i donio Objavu. Melek mu je rekao: ‘Čitaj!’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ‘Reakao sam: ‘Ja ne znam čitati’,…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Borba za autonomiju Husein kapetana Gradaščevića odvela je u smrt

Uslijed velikih teritorijalnih gubitaka, Osmansko carstvo bilo je primorano za uvođenje raznih reformi, koje su imale za cilj smanjenja troškova. Sa reformama je započeo sultan Selim III, a njegov nasljednik Mahmud II nastavio je njegovim putem. Jedna od najvećih odluka u tom periodu na koju se odlučio sultan svakako je ukidanje janjičara 1826. godine. Ove reforme, pod kojim se podrazumjeva i ukidanje janjičara, oslabile su specijalni status koji je Bosna uživala tokom vladavine Osmanskog carstva. Na ovakav razvoj događaja među prvima reagovao je Husein-kapetan Gradaščević, koji je zaprijetio da će…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Vjera nije dogma – Neki se po navici pozivaju na Boga, ali se ponašaju kao da Boga nema

Sretan sam ako sam uspio da ti objasnim da vjera nije dogma. Htio sam da u tebi probudim spoznaju da vjera može biti ono najbolje u tebi, dok dogma može biti ono najgore izvan tebe. U tome leži tajna tvoje duhovne sposobnosti ili tvoje moralne otpornosti, a to je da sačuvaš čistu vjere, koja se nalazi u dubini tvoje duše od zagađene dogme, koja se nalazi izvan ili iznad tvoje zdrave pameti. Pogledaj u Mjesec, vidjet ćeš Božiju ljepotu; pogledaj u Sunce, vidjećeš Božiju moć; pogledaj sebe u ogledalu, vidjećeš…

Pročitaj više
Vijesti Mešihat 

DARUJTE KURBAN UČENICIMA MEDRESE I VAKUFSKIM KUHINJAMA

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.  Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali.  Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji. Onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati.  (Kur'an, sura Kevser)   Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Muhammed a.s. rekao: „Ko je u mogućnosti da zakolje kurban pa to ne učini, neka se ne približava našoj musali (mjestu gdje se zajednički obavlja bajram namaz).”   Mešihat Islamske zajednice u Srbiji organizira kurbansku akciju za potrebe ishrane učenika Medrese „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru, korisnika vakufskih kuhinja, ugroženih…

Pročitaj više
Vijesti Medžlis 

PROFESOR I IMAM IZ MEDINE U POSJETI MEDZLISU PRIJEPOLJE

U nedelju 06.08.2017. godine sa aksam namaza u Vakufskoj – Sinan begovoj dzamiji gostovat će i održati predavanje profesor Abdullah Mejmuni, predavač tefsira i historije na univerzitetu “Tajjiba” u Medini. Profesor Abdullah je i imam dzamije “Hendek” takođe u Medini.  Gosti dolaze u pratnji Hafiza Abdurahmana Kujevića, Nakon obilaska medžlisa profesor će održati predavanje sa aksam namaza. Ovim putem pozvamo sve vjernike da prisustvuju ovoj nesvakidašnjoj posjeti.

Pročitaj više
Vijesti Medžlis 

MEDŽLIS PRIJEPOLJE DOBIO PRVOG MAGISTRA ISLAMSKIH NAUKA

U četvrtak 20.7.2017. godine na Fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu pred komisijom u sastavu dr. Mustafa Hasani-predsjednik komisije, dr. Ahemt Alibašić-član komisije i doc.dr. Nedim Begović -mentor, na temu ” Pravni položaj Islamske zajednice u Srbiji u periodu od 1993. do 2014. godine” magistrirao je Alen Duraković. Alen Duraković je uposlenik Medžlisa Prijepolje na poslovima imama i sekretara Medžlisa od 2008. godine. Prema navodima komisije Alen Duaković je stoti magistrant koji je uspješno odbanio svoju temu u periodu od kada je osnovan Islamski teološki fakultet (1977. kasnije preimenovan u Fakultet…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Detaljno o “Vahju”

U radu će biti govora o „vahju“ – Božanskom otkrovenju ili objavi. U suštini, da bismo znali tačno značenje nekog termina koji dolazi sa drugog jezika, moramo istražiti o pravom njegovom značenju i intenciji. U ovom slučaju, da bismo tačno i pravilno razumijeli značenje termina „vahj“ onda je neophodno istražiti o njegovom značenju u samim prijevodima Kur'ana, rječnicima Kur'ana, rječnicima Arapskog jezika, Komentarima Kur'ana, Enciklopedijama i drugim pratećim izvorima i literaturi na ovoj temi. Naime, u radu ćemo prvenstveno pokušati definisati pojam „vahj“, te spomenuti njegovo etimološko značenje, njegovo definisanje…

Pročitaj više
Nekategorisano 

Muslimansko naslijeđe: Arapski Herodot

El-Mesudi, arapski putopisac i historičar, rođen je krajem 9. stoljeća u Bagdadu. Prvi je arapski učenjak koji je kroz svoj rad spajao historiju i geografiju, tako što je putujući po azijskim, afričkim i evropskim zemljama detaljno opisivao historijske, geografske, klimatske, kulturne, religijske, ekonomske i socijalne prilike tih područja. Jedno od njegovih djelimično sačuvanih, ali izuzetno vrijednih djela je „Historija vremena“, napisana u 30 tomova. Iz sadržaja očuvanih dijelova kasniji historičari zaključili su da je Mesudijeva „Historija vremena“ za tadašnje prilike predstavljala enciklopediju svjetske povijesti. Iz njegovih djela nije sasvim jasno…

Pročitaj više
Duhovnost / Tradicija 

Sarajlija koji je početkom 17. stoljeća bio muderris i muftija u Sarajevu, Beogradu i Damasku

U našoj historiografiji često se navodi da je hadži Husein-efendija Muzaferija bio prvi poznati Sarajlija koji je, nešto prije 1681. g., došao do položaja muderrisa Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu (Vidi: Spomenica Gazi Husrev-begove četiristogodišnjice, Sarajevo, 1932, str. 149). Činjenica je, međutim, da je osam decenija prije njega jedan drugi Sarajlija po imenu Fadlullah ibn Isa es-Sarayi el-Bosnevi četiri godine bio ne samo muderris Gazi Husrev-begove medrese nego, istovremeno, i sarajevski muftija. U nastavku ovoga rada čitaocima Preporoda u najkraćim crtama predstavljamo njegov životni put od rođenja do smrti.  …

Pročitaj više
Vijesti Medžlis 

DRUŽENJE UZ KUR'AN DUŽE OD 17 GODINA

U savremenom svijetu ekonomisti vode računovodstvo, i uglavnom se oslanjaju na podatke iz tzv. „glavne knjige“. U većini slučajeva sa tim računima su grijašili neznajući da se Glavna knjiga nalazi u Allaha dž.š. u i u njoj su unijete sve dunjalučke bilance stanja i uspjeha, prihoda i rashoda, ocjenjeni kod Uzvišenog  sa aspekta primjene dunjalučkih islamskih propisa. Nešto što želim da pišem (doprinesem) ovim skromnim člankom za naše novine je to da se pročita i da će dio ovoga ako Bog da biti upisano u Knjizi Uzvišenog Gospodara svih svjetova….

Pročitaj više